Buy the book Buy the book Coloring Pages Draw a tail About the Writer About the illustrations ABout the book flooky

TailsAd

​נכון, הבנו שגם בלי זנב פלוקי יכול להיות מאושר. בכל זאת, היה כיף לדמיין ​סוגי זנבות משעשעים. פלוקי מזמין אתכם לשלוח לו זנבות כיד הדימיון הטובה עליכם למייל הזה.

Maayan
מעיין, בת 10 מעשרת
מעיין לא הסתפקה בציור ושלחה לפלוקי את העבודה המקסימה הזו
     
„שמןקך03 Maya NUr
דניאל, בת 12 מחרוצים מאיה, בת 3 מתל אביב נור, בן 6 מתל אביב
     
daniel Inbar Emma
דניאל, בת 12 מחרוצים ענבר, בת 10 מחרוצים אמה, בת 7 מחופית
     
Yanai Nevo Arnon
ינאי, בן 9 משדמה נבו, בן 13 מכפר מרדכי ארנון, בן 13 משדמה
     
Michael Aya Peled 02 Aya Peled 01
מיכאל, בן 6 מתל אביב איה, בת 9 מעשרת איה, בת 9 מעשרת
     
     
     
     
     
clear